Dr. S.N.Duijff sept2014 michiel houben Erik Boot foto

Dr. Michiel Houben 

Michiel Houben (1975) werd opgeleid tot kinderarts in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ, UMC Utrecht) en het St. Elisabeth Ziekenhuis (Tilburg). Vanaf 2010 werkt hij als algemeen kinderarts in het WKZ en in 2011 promoveerde hij op een epidemiologisch proefschrift over luchtweginfecties met RSV bij gezonde zuigelingen. Sinds 2014 is hij hoofd van het cluster van algemeen kinderartsen en kinderartsen sociale kindergeneeskunde in het WKZ. Hij is lid van de sectie Erfelijke en Aangeboren Afwijkingen (EAA) van de Nederlands Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en die term (EAA) is ook de grootste gemene deler van het type patiënten waar hij en zijn collega’s klinische en poliklinisch zorg voor dragen.
Sinds 2014 is Michiel Houben als coördinerend kinderarts verbonden aan het multidisciplinaire team voor kinderen met 22q11.2 deletiesyndroom (22q11DS) in het WKZ, dat in 2007 is opgericht. Deze kinderen hebben grote behoefte aan begeleiding van experts, in goede samenwerking met elkaar, met externe behandelaars en met ouders. Onderzoek bij deze kinderen richt zich onder meer op genotype-fenotype associaties, taalstoornissen, lengtegroei, calciumhuishouding, scoliose en de ontwikkeling van psychologische en psychiatrische problematiek.
Wekelijks intern overleg met collega’s uit het 22q11-team in het UMCU en regelmatig nationaal (en internationaal) overleg zijn nodig om alle bekende en nieuw verwezen patiënten zo goed mogelijk te behandelen en te helpen, om wetenschappelijk onderzoek te doen en om nieuwe richtlijnen en protocollen op te stellen. Daarbij hoort ook de frequente afstemming met de Stichting Steun 22Q11. Michiel Houben wil de stichting graag adviseren op medisch gebied, als lid van de Medische Adviesraad.

 

Dr. Sasja N. Duijff

Sasja Duijff is sinds 2003 werkzaam in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht als psycholoog en betrokken bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren met het 22q11 deletie syndroom. Zij was betrokken bij de start van de multidisciplinaire 22q11DS-poli. Deze poli  speelt een belangrijke rol in de zorg voor kinderen met 22q11DS. De 22q11DS-poli functioneert als landelijk kenniscentrum in Nederland. Sinds de start van haar werkzaamheden heeft ze kennisgemaakt met ruim 300 kinderen en jongeren met 22q11DS.
In 2012 rondde zij haar opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog Kind en Jeugd af.
Ook in 2012 verdedigde zij met goed gevolg haar proefschrift over de Cognitieve ontwikkeling bij kinderen met het 22q11 deletie syndroom in Utrecht. De belangrijkste conclusie uit dit proefschrift is het belang van het op gezette leeftijden in kaart brengen van de cognitieve en gedragsmatige ontwikkeling van kinderen met 22q11DS. Door goed zicht te houden op de intellectuele, gedragsmatige en sociaal-emotionele ontwikkeling van deze kinderen kan een situatie van chronisch overvragen en stress hopelijk worden voorkomen.
Momenteel werkt ze als Gezondheidszorgpsycholoog bij de afdeling Medische Psychologie en Maatschappelijk Werk van het WKZ en bij de afdeling Ontwikkelingsstoornissen, Psychiatrie van het UMC Utrecht.

 

Dr. Erik Boot

Erik Boot behaalde eind 1999 zijn artsexamen aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna werkte hij een jaar als arts assistent interne geneeskunde in het BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam en een half jaar als arts assistent psychiatrie in het AMC, Amsterdam. Van 2001 tot 2004 volgde hij de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) bij de Prinsenstichting en Odion in Purmerend. Van 2005 tot 2014 werkte hij bij Ipse de Bruggen, een andere zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking.

In 2010 promoveerde Erik Boot op een onderzoek naar neurotransmitters (signaalstoffen die boodschappen overdragen tussen zenuwcellen) bij volwassenen met een 22q11.2 deletie. Van 2014 tot 2016 deed hij een fellowship op de multidisciplinaire polikliniek voor volwassenen met een 22q11.2 deletie in Toronto, Canada; The Dalglish Family 22q Clinic. Dit fellowship bestond uit patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en het geven van scholingen, allen in relatie met de 22q11.2 deletie. In dezelfde periode was hij als co-auteur betrokken bij de totstandkoming van de internationel richtlijnen voor de behandeling van volwassenen met een 22q11.2 deletie.

Op dit moment werkt Erik Boot bij de Hartekamp Groep. Hier ziet hij frequent mensen met een 22q11.2 deletie, o.a. via de AVG-poli. Daarnaast doet hij consultaties voor het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en is hij voor wetenschappelijk onderzoek verbonden aan het AMC en the Dalglish Family 22q Clinic. Ook werkt hij nauw samen met experts op het gebied van 22q11.2 deletie, zowel nationaal (b.v. het expertisecentrum in Maastricht) als internationaal (b.v. via het International 22q11.2 Brain Behavior Consortium).


Sponsors

logo slogan NL 300rgb
LogoVanBodegom
20170804 ONE LOGO FC 01
 

Copyright steun22Q11.nl © 2014. All Rights Reserved.